1. เหตุใดจุฬาฯ จึงใช้สีชมพูเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย และใช้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ใช้สีใด และเพราะเหตุใดจึงใช้สีนั้น?

 2. เดิมมีผู้เสนอชื่อของมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสยามว่าอย่างไร และเหตุใดจึงไม่ได้ชื่อตามนั้น?

 3. มหาวิทยาลัยเดียวที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ราชวงค์จักรีตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่่หัว เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2453 คือ?

 4. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นเจ้าฟ้าอาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระองค์ที่เท่าไร และทรงสอนวิชาใดบ้าง?

 5. ใครเป็นผู้ประธานเงินค่าก่อสร้างสโมสรสถานสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สโมสรนิสิตจุฬาฯ) ตึกจักรพงษ์?

 6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนิสิตแพทยศาสตร์สำเร็จหลักสูตรเวชชศาสตร์บัณฑิต (แพทยศาสตรบัณฑิตในปัจจุบัน) เป็นรุ่นแรกเมื่อ พ.ศ.ใด?

 7. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อใด?

 8. สมเด็จเจ้าฟ้าพระอาจารย์องค์ที่ 3 คือ?

 9. ใครดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมมหาวิทยาลัยพระองค์แรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย?

 10. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกคือ ?

 11. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกเป็นพระโอรสของ?

 12. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฏราชกุมาร เป็นพระโอรสของ?

 13. สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสอนวิชาใด?

 14. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงแรกได้แบ่งเป็นกี่คณะ มีคณะใดบ้าง?

 15. พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่เก่าแก่ที่สุดที่จุฬาฯ อัญเชิญมาประดิษฐาน และประดิษฐานอยู่ที่ ?

 16. สมเด็จเจ้าฟ้าพระอาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกี่พระองค์ ทรงสอนวิชาอะไร?

 17. อาคารหลังแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ?

 18. อธิการบดีท่านแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ?

 19. ก่อนที่จุฬาฯ จะมีตำแหน่งอธิการบดี ได้มีตำแหน่งผู้บัญชาการ จุฬาฯ อยากทราบว่า จุฬาฯ มีผู้ดำรงตำแหน่งนี้กี่ท่าน?

 20. อธิการบดีของจุฬาฯ นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีทั้งหมดกี่ท่าน?

 21. ศาลาซีมะโด่งอยู่ที่ไหน ทำไมจึงได้ชื่อเช่นนั้น?

 22. ใครเคยไปศูนย์วิทยทรัพยากร หรือหอสมุดกลาง แล้วมองไปทางด้านหอพักนิสิตฯ แล้วจะมองเห็นแท่งหินบนลานหิน ไหมค่ะ ทราบหรือไม่ว่านั่นคือแท่งหินอะไร แล้วมีไว้เพื่อจุดประสงค์ใด?

 23. ใครรู้บ้างว่าจุฬาฯ ก็เคยมีคูน้ำเล็ก ๆ อยู่ทางด้านถนนพญาไท และก็เคยมีคลองบริเวณฝั่งถนนอังรีดูนัง และทางด้านหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาาสตร์ อยากทราบว่าคลองทั้งสองนี้มีชื่อว่าะไร?

 24. อาคารเรียนหลังแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์คืออาคารใด?

 25. ใครทราบบ้างว่าภายในจุฬาฯ เคยมีโรงแรม อยากทราบว่าโรงแรมนี้ชื่ออะไร สร้างเพื่่อกิจการใด และปัจจุบันคืออาคารอะไร?

 26. ตึกทดลองวิทยาศาสตร์ ที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงให้รัฐบาล สร้างตามสัญญาของจุฬาฯ ที่ทำไว้กับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ คือตึกอะไร ตั้งอยู่ที่ไหน?

 27. วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไร มีกำเนิดมาจากเหตุการณ์ใด?

 28. ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ใด จัดขึ้นที่ไหน?

 29. ผู้ใดเป็นผู้เปิดพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประดิษฐานอยู่ที่ศูนย์วิทยทรัพยากร?

 30. สถานที่เคยเป็น "วังวินเซอร์" และเคยใช้เป็นสถานที่เรียนของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในเวลาต่อมาได้ใช้เป็นหอพักนิสิตและบ้านพักของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ปัจจุบันได้ถูกทุบทิ้งแล้วสร้างเป็นสถานที่ใด?

 31. อยากทราบว่า "ลานจามจุรี" คืออะไรมีความสำคัญอย่างไร?

 32. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตเดือน ปี เท่าใด และได้รับจากพรครั้งแรกเมื่อวันที่ ระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ใด?

 33. "รัฐศาสตร์รุ่นแพแตก" ทำไมถึงเรียกเช่นนี้?

 34. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งแรก เมื่อพ.ศ.ใด?

 35. กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 หรือจามจุรีเกมส์ 38 จัดขึ้น เมื่อใด?

 36. เจ้านายพระองค์ใดได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ?

 37. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธาน และพระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ -ธรรมศาสตร์ ด้วยพระองค์เองครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.ใด?

 38. ท่านทราบหรือไม่ว่าใครเป็นผู้ริเริ่มการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย?

 39. ใครแต่งเพลง C.U. POLKA?

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ