ถาม: วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไร มีกำเนิดมาจากเหตุการณ์ใด ?


ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:12:45
ตอบ:

วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2505 เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ