ถาม: ศาลาซีมะโด่งอยู่ที่ไหน ทำไมจึงได้ชื่อเช่นนั้น ?


ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:44:05
ตอบ:

อยู่บริเวณหอพักนิสิต ที่ได้ชื่ีอเช่นนี้เนื่องมาจากเพลงซีมะโด่ง ซึ่งเป็นเพลงประจำของชาวหอฯ มีความหมายว่า "กินกันอีกสักครั้งหนึ่ง" และเมื่อมีศาลานี้ขึ้นมา ชาาวหอ จึงตั้งชื่อว่า "ศาลาซีมะโด่ง"

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ