ถาม: อธิการบดีท่านแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ ?


ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:28:41
ตอบ:

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอ.จี เอลลิส (A.G. Ellis) เป็นชาวอเมริกัน รับราชการในไทยโดยผ่านมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ เป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีท่านแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2478 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2497 
 

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ