ถาม: "รัฐศาสตร์รุ่นแพแตก" ทำไมถึงเรียกเช่นนี้ ?


ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:04:11
ตอบ:

     รัฐศาสตร์รุ่นแพแตกนี้ เนื่องมาจากในปี พ.ศ.2476 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง พุทธศักราช 2476 ทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ต้องโอนคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ไปให้แก่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์  และการเมือง และในวันที่ 1  เมษายน 2477 คณะรัฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สิ้นสภาพความเป็นคณะลง ทำให้นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ปี่ที่ 2 จึงต้องไปเรียนต่อที่คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ และการเมือง

    คุณชลอ  วนะภูติ ได้บันทึกไว้ว่า "การที่เราเรียน ๆ อยู่ดี ๆ แล้วมีประกาศทางราชการให้ยุบคณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง ๆ ที่เรียนค้างอยู่และไปยุบเอารุ่นพี่ปีสองแล้วเข้าด้วยกันเช่นนี้ ต่อมาพวกเราทั้งหมดถูกลอยแพ จึงมีผู้ขนานนามว่า นักเรียนรัฐศาสตร์รุ่นแพแตก คือแตกเหมือนแพ แตกแล้วลอยเปะปะไปทั่วแผ่นดิน"  

   

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ