เวลาเปิดบริการ


ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เวลา 09:51:14เวลาเปิดบริการ


ตึกจักรพงษ์ - > เปิดบริการเวลา 8.00 - 16.00 น. ภายในจะเป็นการจัดนิทรรศการประจำ และนิทรรศการเฉพาะเรื่อง เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต ตลอดจนผู้สนใจได้เข้ามาชม


อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 15 - > เปิดบริการเวลา 8.00 - 16.00 น. เป็นห้องเก็บและให้บริการเอกสาร หนังสือ ฟิล์ม ภาพ วัสดุ สิ่งของที่มีค่าเกี่ยวกับประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ