โครงสร้างองค์กร


ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13:20:14

 

photo.jpg

นางสาวพิมพ์พิศา  กำเนิดจิรมณี

ผู้อำนวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สวัสดิ์.jpg

อาจารย์สวัสดิ์  จงกล

ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารประวัติจุฬาฯ

 

 

สุนันท์.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์  อัญชลีนุกูล

ผู้จัดการระบบประกันคุณภาพ

 

 

 ชลทิชา.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิชา  สุทธินิรันดร์กุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านจดหมายเหตุ

 

 

นางวลัยพร  โกศัลวัฒน์.jpg

นางวลัยพร  โกศัลวัฒน์

นักเอกสารสนเทศ 6

 

 

รูปถ่าย.jpg

 

นางสาวศศิพิมพ์   จิรศักดิ์

บรรณารักษ์  P7

 

 

นางอัจฉรา  สิทธิพันธ์.jpg

นางอัจฉรา  สิทธิพันธ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5

 

 

นางแววดาว  เสาวลักษณ์.jpg

นางแววดาว  เสาวลักษณ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5

 

 

มน.jpg

นางมนฤทัย  ศิิริพูล

พนักงานสถานที่

 

รูปแอน3.jpg

นางสาวนัฏกร  เสาวลักษณ์ 

                                        พนักงานมหาวิทยาลัย P9 (ผู้ช่วยธุรการ)

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ