หอประวัติจุฬาเชิญชาวจุฬาฯฟังรายการวิทยุ


แสดงเมื่อ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:52:40

 

โลโก้หอประวัติ.jpg                   

หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชิญชวนชาวจุฬาฯ ฟังรายการวิทยุ ทาง FM 101.5 MHz  ทุกวันอาทิตย์ เวลาประมาณ 12.00 -12.30 น.โดยเนื้อหาสาระ เกี่ยวเนื่องกับประวัติจุฬาฯ การอุดมศึกษาของไทย และองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์ รวมถึงผู้มีคุณูปการต่อจุฬาฯ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาคมจุฬาฯ ให้ได้ศึกษาติดตามได้ตลอดปี 2558 นี้ 

 
 
 

ประวัติความเป็นมา


บริการ


ข้อมูลอื่น ๆ

ประวัติจุฬาฯ


ข้อมูลจุฬาฯ ที่น่าสนใจ